Opinie medyczne

Śledztwa, procesy sądowe oraz medycyna sądowa

Śledztwa, procesy sądowe oraz medycyna sądowa.
Close/Open header

Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych s.c

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszycch usług:
http://www.opinie-sadowe.pl - opinie medyczne

Kontakt: 
tel. kom.: 0-601 94 94 54
tel: (0-22) 833 88 33
kontakt@opinie-sadowe.pl

Informacje:

ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa
NIP: 525-24-88-653
REGON: 142576336


Możliwości jakie daje współczesna medycyna sprawiają, że możliwe jest dojście do sprawców przestępstw, których nie udało się odkryć w przeszłości. W mediach, co jakiś czas możemy się spotkać z informacjami o odkryciu sprawców przestępstw z przed lat. Sukcesy jakie święci obecnie medycyna sądowa wynikają przede wszystkim z zastosowania bardziej nowoczesnych metod badawczych. W coraz większym stopniu możliwe jest wykorzystywanie badań genetycznych. Postęp w zakresie badań genetycznych pozwala na wykorzystywanie coraz większej liczby próbek do badań. Na tej podstawie możliwe są opinie medyczne, które pozwalają nie tylko ustalić przyczyny śmierci, czy jej czas, ale również określić ojcostwo. Medycyna jaka wykorzystywana jest przez organy ścigania to połączenie różnych dyscyplin naukowych. Z jednej strony mamy do czynienia z wiedzą lekarską i biologiczną. Z drugiej strony korzysta się również z nauk prawnych. Wszelkie badania i opinie medyczne muszą być wykonane w taki sposób, by służyć jako dowód podczas procesów sądowych.

Medycyna sądowa zajmuje się również wykonywaniem obdukcji ciała, które pozwalają stwierdzić rozmiar urazów spowodowanych wypadkiem, czy przestępstwem. W ten sposób możliwa jest ocena skutków wypadku, czy pobicia, co pozwala określić rozmiar odszkodowania jakie zasądzić może sąd. Na podstawie badań medycznych ocenia się również jaki był rodzaj śmierci badanej osoby. Spotkać możemy się ze śmiercią kliniczną, która jest wynikiem ustania krążenia i oddychania. Śmierć może być również pozorna, gdy funkcje życiowe są trudne do zauważenia bez wykonania badań. W takich przypadkach krążenie, czy oddychanie może przebiegać na bardzo niskim poziomie. Najczęściej spotykaną śmiercią z jaką spotyka się medycyna sądowa jest śmierć biologiczna. Taka śmierć wynikać może z choroby, ale również może być naturalna. W jej wyniku ustają wszelkie funkcje życiowe organizmu. W przypadku śmierci klinicznej możliwe jest, że część organów człowieka działa, a jednym organem jaki uległ częściowej śmierci jest mózg.

 

Nasza oferta ekspertyz medycznych